Vlado Čučković

Preduzetnik
Dodaj u kontakte
QR kod rešenja za poslovnu primenu od etiketa na vinima, označavanja artikala u maloprodaji do elektronskih QR menija.