Meni

 
 

Informacije

Lokacija

Donji Milanovac

Putanja na Google Maps

Opis

Јавно комунално предузеће „Доњи Милановац“ Доњи Милановац (у даљем тексту Предузеће) је регистровано 20.08.2007. године у Агенцији за привредне регистре, настало је одвајањем дела ЈКП „Комуналац“ Мајданпек и то Радне јединице „Доњи Милановац“.

Основна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћање и дистрибуција воде.