grupna.rs

Meni

 
 

JKP Donji Milanovac

Javno komunalno preduzeće

Informacije

Lokacija

Kapetan Miše bb, 19220Donji Milanovac

Putanja na Google Maps

Telefon

030 59 00 50

Veb sajt

https://www.jkpdm.rs/

Opis

Јавно комунално предузеће „Доњи Милановац“ Доњи Милановац (у даљем тексту Предузеће) је регистровано 20.08.2007. године у Агенцији за привредне регистре, настало је одвајањем дела ЈКП „Комуналац“ Мајданпек и то Радне јединице „Доњи Милановац“.

Основна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћање и дистрибуција воде.