Informacije

Putanja na Google Maps

Opis

Manastir Lapušnja u podnožju šumovitih ogranaka Rtnja između sela Krivi vir i Lukovo u uvali pored Lapušanskog potoka, skrivene su danas konzervirane ruševine nekadašnjeg manastira Lapušnje. Crkvu sv.Nikole i manastirske zgrade podigli su vojvoda Jovan Radul gospodar ugrovlaških zemalja i veliki perkalab župan Gergina 1500/01, dok su se o oslikavanju hrama pobrunuli knez Bogoje i njegova žena Mara i deca. Svi su naslikani u severozapadnom uglu naosa, na ktitorskoj poziciji. Prema predanju u njemu su živela 3 monaka: Likurije monah, Gavril monah i Martirije monah.
Nakon što je građevina zakonom stavljena pod zaštitom države 19. marta 1948 godine a radovi su otpočeli 1950 godine a nastavljeni 1956 godine. U razdoblju od 1968 do 1973 obavljena je konverzacja s delimičnim rekonstrukcijom gornjih delova gradjevine, kao i rekonstrukcija fresaka.