grupna.rs

Meni

 
 

Informacije

Putanja na Google Maps

Telefon

019801773

Opis

Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1“, kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je u periodu od 1964. do 1072. godine, na 943 kilometru Dunava od ušća u Crno more. Još uvek najveća hidrotehnička građevina na Dunavu, ukupne dužine 1278 metara, potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja (RS I RO) raspolaže istim delovima glavnog objekta, koje održavaju i koriste shodno sporazumu i konvencijma o izgradnji i eksploataciji.
Svaka strana raspolaže sa po jednom elektranom, brodskom prevodnicom i po 7 prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani. Simteralu objekta čini državna granica.
U elektrani je montirano šest hidroagregata snage po 190 MWA, sa Kaplanovim turbinama, čiji prečnik radnog kola iznosi 9,5 metara. Do tada u svetu nisu građene turbine većeg prečnika.
Obe elektrane su međusobno povezane, tako da, u slučaju potrebe, agregati na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani, i obratno.