Informacije

Lokacija

Nema informacija

Putanja na Google Maps

Telefon

Nema informacija

Opis

U okviru „Selters“ hotela, nalazi se i medicinski centar koji je opremljen savremenom medicinskom aparaturom, i u kojem radi veliki broj lekara različitih specijalnosti, fizikalnih terapeuta i ostalog pomoćnog osoblja