Informacije

Lokacija

Belo brdo 17, Vinča

Putanja na Google Maps

Telefon

+381 11 806 63 40

Opis

Arheološki lokalitet Vinča je jedan od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Srbiji i jedan od najvećih i najvažnijih neolitskih nalazišta u Evropi. Nalazi se na obali Dunava, oko 14 kilometara južno od Beograda, u mestu Vinča.
Lokalitet Vinča datira iz perioda od oko 5700. do 4500. godine pre nove ere, a naselje se prostiralo na površini od oko 10 hektara. Vinča je poznata po karakterističnoj keramici i figurinama koje su pronađene na ovom mestu.

Osim keramike i figurina, na ovom lokalitetu pronađeni su i drugi predmeti iz svakodnevnog života, poput alatki za obradu kamena i kostiju, nakita i drugog pribora. Vinča je takođe poznata po složenim urbanim strukturama, kao i po sistemu odvodnjavanja i kanalizacije.
Vinčanska kultura, koja je nastala na ovom lokalitetu, smatra se jednom od najznačajnijih neolitskih kultura u Evropi. Arheološki lokalitet Vinča i pronađeni artefakti svedoče o visokom nivou razvoja neolitskog društva na ovom području.
Lokalitet Vinča je otvoren za posete, a na ovom mestu se nalazi i Arheološki park Vinča, koji je otvoren za javnost i gde posetioci mogu da vide replike pronađenih predmeta i arheološke nalaze.